roman.barta@seznam.cz (vyhledávání)

Dispečink:  tel. 602 411 126

Autodoprava Hlavatý : Seznam odpadů : Seznam odpadů Autodoprava Hlavatý : Seznam odpadů : Seznam ostatních odpadů se kterými bude nakládáno 12 01 02 Úlet železných kovů 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 15 01 02 Plastové obaly 15 01 06 Směsné obaly 17 01 01 Beton 17 01 02 Cihly 17 01 03 Tašky a keramické výrobky 17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod č. 17 01 06 17 02 01 Dřevo 17 02 02 Sklo 17 02 03 Plasty 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 (bez dehtu) 17 04 05 Železo a ocel 17 04 07 Směsné kovy 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 19 08 05 Kaly z čištění komunálních odpadních vod 19 08 09 Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky 20 01 01 Papír a lepenka 20 01 11 Textilní materiály 20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 20 01 39 Plasty 20 01 41 Odpady z čištění komínů 20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad 20 02 02 Zemina a kameny 20 03 01 Směsný komunální odpad 20 03 02 Odpad z tržišť 20 03 03 Uliční smetky 20 03 04 Kal ze septiků a žump 20 03 06 Odpad z čištění kanalizace 20 03 07 Objemný odpad Odvoz a likvidace odpadu : kontejnerová služba : Odvoz odpadu - kontejnerová služba Poskytujeme služby v oblasti odvozu a likvidace odpadu: Přistavení kontejnerových van o objemech 3 m3, 5 m3, 9 m3, 12 m3, 20 m3, 25 m3, Odvoz a likvidace základních druhů odpadů (směsný komunální odpad, cihly, stavební suť apod.) Akční ceny na odvoz a likvidaci stavební suti. Viz úvodní stránka. Zde najdete seznam ostatních odpadů se kterými bude nakládáno.
Autodoprava Hlavatý     po - pá: 7:00 - 15:30 h     dispečink: 602 411 126

Tvorba webových stránek: HOR webdesign
sitemap.xml   gt:0.012   login