čištění (vyhledávání)

Dispečink:  tel. 602 411 126

Čištění komunikací : Čištění komunikací Provádíme čištění komunikací pomocí Bobcat koště, tlaková souprava a kropicí vůz. Kontaktujte nás ke zpracování předběžné cenové nabídky. Čištění kanalizace tlakovou soupravou : Motorové péro – čištění vnitřních odpadů bytové jednotky 850 Kč/hod +15% DPH ostatní 850 Kč/hod +21% DPH mimo Liberec za kilometr 15 Kč +21% DPH Čištění kanalizace tlakovou soupravou : Čištění Tlakovou soupravou Mobilní pískování – Mobilní tryskání : Pískování KOVŮ, KAMENE Pískování je moderní technologie číštění povrchů - tryskání různými druhy abraziv, kterou se očistí, sjednotí, zdrsní, nebo jinak upraví plocha pískovaného předmětu před jeho další úpravou. Díky své vysoké efektivnosti oproti např. ručnímu, nebo chemickému čištění a také cenovou dostupností si pískování vydobylo popularitu nejen v tradičních, převážně technických oborech jeho využití, ale i v uměleckém či jiném řemeslném uplatnění. Autodoprava Hlavatý : Seznam odpadů : Seznam ostatních odpadů se kterými bude nakládáno 12 01 02 Úlet železných kovů 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 15 01 02 Plastové obaly 15 01 06 Směsné obaly 17 01 01 Beton 17 01 02 Cihly 17 01 03 Tašky a keramické výrobky 17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod č. 17 01 06 17 02 01 Dřevo 17 02 02 Sklo 17 02 03 Plasty 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 (bez dehtu) 17 04 05 Železo a ocel 17 04 07 Směsné kovy 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 19 08 05 Kaly z čištění komunálních odpadních vod 19 08 09 Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky 20 01 01 Papír a lepenka 20 01 11 Textilní materiály 20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 20 01 39 Plasty 20 01 41 Odpady z čištění komínů 20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad 20 02 02 Zemina a kameny 20 03 01 Směsný komunální odpad 20 03 02 Odpad z tržišť 20 03 03 Uliční smetky 20 03 04 Kal ze septiků a žump 20 03 06 Odpad z čištění kanalizace 20 03 07 Objemný odpad Pracovní plošina 20m Liberec : Pracovní plošina Liberec Nabízíme pronájem pracovní plošiny v Liberci i mimo liberec. Dosah plošiny je 20m, počítáno i s člověkem 21m. Maximální nostnost koše pracovní plošiny je 250kg. V případě, že nemáte vlastního pracovníka do koše (např. čištění okapů, sundání rampouchů...), můžete využít našeho pracovníka za cenu 200,- Kč/hod viz ceník služeb - obsluha koše. Příplatek za práci o víkendu, ve svátek a v pracovní den od 18:00 hod ve výši 500,- Kč bez DPH Autodoprava Hlavatý Liberec : doprava materiálu, kontejnery, odvoz a likvidace fekálií, zemní práce Služby v oblasti autodopravy a technických služeb poskytujeme již od roku 1992 a můžeme nabídnout široké technické zázemí i dlouholeté zkušenosti v oboru. Naše působnost je především v Liberci a okolí. Zajistíme pro Vás přistavení, odvoz a likvidaci odpadu pomocí kontejnerů Dovezeme Vám štěrk, písek, plavený kamínek, beton, ev. jiný materiál nebo náklad Zajistíme odvoz a likvidace fekálií, provádíme čištění tlakovou soupravou. Zajistíme vývoz jímky, žumpy nebo septiku na území Liberce i mimo Liberec. Nepřístupné čási potrubí lze prohlédnout naším kamerovým insekčním systémem. Provádíme zemní práce stroji JCB 4X Super, Bobcat 205, 773, Bobcat A300 a Bobcat minibagr. U strojů Bobcat máme k dispozici velké množství nástavců a zařízení: bourací kladivo, vrták na ploty, drtič pařezů, štěpkovač větví, sněhová fréza, zametací zařízení, ... Také si u nás můžete objednat služby pracovní plošiny a auta s hydraulickou rukou. Dále naše firma nabízí sekání trávy. Využijte také možnosti vyklízení prostor - domů, sklepů, půd, komerčních prostor, hal apod.
Autodoprava Hlavatý     po - pá: 7:00 - 15:30 h     dispečink: 602 411 126

Tvorba webových stránek: HOR webdesign
sitemap.xml   gt:0.012   login